d

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri consequat an.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

TERMS & SERVICES VIDEO

/ TERMS & SERVICES VIDEO

ALGEMENE VOORWAARDEN VIDEOPRODUCTIES BEEMFLIGHTS 2022

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BeemFlights: BeemFlights, gevestigd te Amsterdam, 1056 AB, Doctor Jan van Breemenstraat 1, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 60115033;
Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van BeemFlights;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen BeemFlights en Opdrachtgever (vaak via de mail of mondeling akkoord). 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van of met BeemFlights. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door BeemFlights uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven 

Artikel 1 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 2-versie methode aangehouden: De eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt. De Opdrachtgever krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. Aan de hand van de feedback wordt door BeemFlights een definitieve versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. Als na versie 2 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, kan dit als meerwerk worden uitgevoerd tegen een uurtarief van €100,- ex BTW

Artikel 2 – Meerwerk

Als de Opdrachtgever een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal BeemFlights de Opdrachtgever tijdig inlichten.

Artikel 3 – Muziekrechten

Het meest gebruikelijke is om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. Standaard is €50,- ex BTW per nummer. Deze muziek mag gebruikt worden voor online campagnes. Voor TV rechten dient er offerte op maat gemaakt te worden.

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek (bijv. bekende hits) moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma/Stemra. BeemFlights kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting Buma/Stemra.

Artikel 4 – Auteursrecht

Alle door BeemFlights geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

Artikel 5 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het recht om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk anders te (her-) gebruiken dan in de opdrachtbevestiging aangegeven bij BeemFlights. Een Opdrachtgever dient toestemming te vragen aan BeemFlights om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk anders te (her-) gebruiken. Hier zijn kosten aan verbonden. In geval van copyright schending is BeemFlights niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Artikel 6 – Archiveren ruwe beelden en edits 

De Opdrachtgever krijgt bij het afronden van het project de definitieve edit als bestand toegestuurd van BeemFlights. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het archiveren van dit materiaal.

Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal BeemFlights naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen. BeemFlights is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door “technisch toedoen”.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De Opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen.  De Opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de Opdrachtgever liggen. Zie ‘5 – copyright’.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BeemFlights en/of door haar ingeschakelde derden, is BeemFlights niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BeemFlights beperkt tot het bedrag dat met het sluiten van de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat BeemFlights nimmer aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden of te lijden indirecte schade, gevolgschade of vertragingsschade. BeemFlights is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij BeemFlights heeft gemeld.

Artikel 9 – Overmacht

De verplichtingen van BeemFlights kunnen worden opgeschort indien er sprak is van overmacht. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden, geannuleerde vluchten, autopech, pandemie etc.

Artikel 10 – Betaling

De standaard betalingstermijn die wij hanteren is 2 weken na factuurdatum.

Artikel 11 – Annulering

Bij annulering van het project betaalt u een fee van 25% over het offertebedrag. Als de opdracht binnen 48 uur voor de shoot geannuleerd wordt dan rekenen we een fee van 50% over het offertebedrag.

Artikel 12 – Portretrechten

Indien er gebruik gemaakt is van modellen, muziek en /of voice-overs, dan gelden er portretrechten. De beelden en audio mogen alleen gebruikt worden zoals in de opdrachtbevestiging is afgesproken